Rekrytering

Rekrytering

 

 

 

Att rekrytera rätt person är ofta en svår uppgift och tidskrävande.

 

Studier visar att en felrekrytering kan kosta upp till 700 000 kr.

Som arbetsgivare vill man hitta rätt kandidat så fort som möjligt och så säkert som möjligt.

 

Ledtiden i en rekryteringsprocess är i regel mellan 6-8 veckor. Ledtiden kan även vara längre beroende på vilken typ av annonsering som används.

 

Med headhunting kan ledtiden oftast halveras.

Ivero arbetar med en trestegsmodell för kvalitetssäkring av rekryteringen.

I rekryteringen används också ett flertal nätverk som har byggts upp under flertalet år, både nationellt och internationellt.

 

I en rekrytering är det viktigt att kravprofilen för befattningen är noggrant utarbetat.

Ivero samarbetar med Coast Konsult Personalrekrytering för rätt kvalitetssäkring.

 

 

 

 

 

Email:petri.ahonen@ivero.se

Phone: +46 70 38 30 333