Om Ivero

 

Det startade för drygt nio år sedan...

 

 

...när Petri Ahonen var verksam inom bemannings- och rekryteringsbranschen och arbetade mot kunder inom verkstadsindustrin.

 

Efter nästan 15 år inom verkstadsindustrin, inom fordon och mer traditionell industri, i ledande befattningar, dök möjligheten upp att vara med och bygga upp en, i princip, helt ny bransch i gamla Skaraborgs län. Bemanning och rekrytering var på den tiden ett relativt nytt fenomen med stor potential, framförallt för företag som verkade i branscher med kort framförhållning. Att ha en flexibilitet i sin bemanning kommer också fortsättningsvis vara en av förutsättningarna för företag att ha långsiktig lönsamhet, men också ett ledarskap som tar tillvara på personalens förmågor.

 

Karriären ledde sedan vidare till IT-branschen och försäljning av affärssystem till kredit- och finansbranschen med Europa som arbetsområde. Här grundlades goda ekonomiska kunskaper, IT-färdigheter och att göra internationella affärer.

 

Tanken om att hjälpa företag med affärsutveckling, framförallt inom sälj- och marknadsföring, har funnits i flera år. Dagens marknadsföring skiljer sig avsevärt från gårdagens, framförallt med tanke på hur många marknadsföringskanaler som finns tillgängliga. Iveros värderingar handlar om att hjälpa våra kunder operationellt och strategiskt, där vi utgår från kundens förutsättningar och kultur. Vi har olika modeller, med vetenskapliga grunder, i vår verktygslåda, som vi anpassar efter kundens behov och målsättningar.

 

Ivero jobbar nätverksbaserat med olika kompetenser som kunden kan tänkas behöva, allt i syfte att kunna erbjuda spetskompetens inom olika områden. Områden som vi själva har specialiserat oss på är sälj- och marknadsföring, verksamhetsutveckling och rekrytering.

 

Våra kunder kan finnas över hela landet inom olika branscher, och det viktigaste är att det finns ett uttalat behov och vilja att utvecklas eller expandera.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Petri Ahonen

 

petri.ahonen@ivero.se

+46 70 38 30 333

 

 

Vad sysslar vi med? Och varför.