Affärsutveckling

Affärsutvecklingsområden

 

I ett företag finns det ett antal områden som behöver belysas och analyseras för att hitta rätt nyckeltal:

 

Försäljning och marknadsföring

Försäljning och marknadsföring kommer att förändras i framtiden, det är bara att titta på de senaste 60 åren för att se vilken utveckling det har varit. De kommande åren behöver företagen bli mer nyanserade och trovärdiga i sitt budskap för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Ivero visar företagen hur de kan använda sina kunder för att nå en ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

 

Personalutveckling

Ibland stagnerar verksamheten och behöver ny skjuts mot framtiden. Coachning för grupper och enskilda medarbetare kan hjälpa till. Personalen är den viktigaste resursen ett företag har, hjälp dem att nå företagens mål med hjälp av en extern coach. Coachen hjälper medarbetare att få perspektiv på sitt arbete, vilket ökar motivationen och produktiviteten.

 

Digital marknadsföring

Numera finns det många nya försäljnings- och marknadsföringskanaler som kan användas för att profilera sina produkter och sitt företag. Det är inte helt ekelt att hitta den optimala mixen, varken tids- eller kostnadsmässigt. Ivero strukturerar mixen utifrån företagats produkter och värderingar.

 

Marknadsundersökningar, nationellt och internationellt

Genom våra internationella kontakter får du en bra start på din expansion, oavsett om du ska expandera i Norden, USA eller Asien.

 

Systemutveckling

Svårt att få ut information från dina IT-system? Eller koppla ihop flera företag med en lösning? Eller rentav effektivisera era informationsflöden inom företaget? Ivero samarbetar med bland annat Västgöta Data, som utvecklar och effektiviserar IT-stöd för ökad lönsamhet och användbarhet.

 

Verksamhetsutveckling

Hur fungerar era nyckeltal i verksamheten? Känner personalen delaktighet för företagets övergripande mål? Har ni fungerande processer för rapportering och återkoppling på arbetsinsats? Ivero bidrar med struktur och uppföljning på ledningsnivå för att säkerställa företagets nyckeltal.

 

 

 

 

 

 

IVERO

Email: petri.ahonen@ivero.se

Phone: +46 70 38 30 333