Hem

Vilket värde erbjuder ni kunden?

 

Dagens konkurrens kräver nya grepp men ger också möjligheter!

 

Ivero hittar nya och innovativa sätt att utveckla er verksamhet för högre lönsamhet, och hur ni skapar mervärde för kunden.

 

Att utveckla företag blir mer komplext i takt med att omvärlden förändras i alltmer snabbare fart och nya möjligheter dyker upp när man minst anar, gamla kunder försvinner utan förklaring och den egna personalen behöver stimuleras på ett nytt sätt.

 

Utöver detta förväntas företagen ta ansvar och bidra till en bättre miljö och ett bättre samhälle.

 

Ivero fungerar som en strategisk och operativ partner i er framtida utveckling, både i affärer och i verksamheten, för att skapa rätt förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Affärsutvecklingen skapas med hjälp av bland annat Business Model Canvas. Affärsutvecklingen anpassas efter rådande förutsättningar och möjligheter.

 

En grundläggande fråga är varför kunderna ska köpa av just dig. Vad är ditt värdeerbjudande till marknaden? Detta lägger vi stort fokus på.

 

Ivero tror inte på standardlösningar. Lösningarna skall vara anpassade till företagets förutsättningar och resurser.

 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa ditt företag? Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig. Enklare kan det inte bli.

Petri Ahonen

Drivit flertalet verksamheter som krävt marknadsanpassning och nya grepp för att hitta kunder och behålla befintliga. Iveros kunder finns inom IT, HR och industri.

 

Email: petri.ahonen@ivero.se Phone: +46 70 38 30 333